CENNÍK

našich služieb

INTERNET

Základná inštalácia nového pripojenia (cena je závislá od vybraného balíku, lokality a použitého materiálu)

od 0

Aktivácia nového balíka (alebo prechod zo starého balíčka na nový)

20

Inštalácia klientovho WiFi zariadenia alebo opätovná konfigurácia nášho WiFi zariadenia (v prípade resetovania klientom)

10

Premiestnenie pripojenia / antény na novú adresu (cena zahŕňa demontáž komponentov na pôvodnej adrese a montáž na novej adrese)

10 € / + výjazd

Verejná IP adresa (od programu 16 € / mesačne a viac je poskytnutie verejnej IP adresy bezplatné – na požiadanie)

3 € / mesiac

Poplatok / pokuta za neplatenie podľa článku V.3 zmluvy

3x  mesačná platba

Znovu zapojenie služby po pozastavení z dôvodu neplatenia

5

Upomienka z dôvodu neplatenia

5 €

Zaslanie dokumentov klientovi poštou

2 €

Poskytnutie kópie zmluvy klientovi

10 €

Sankcia / pokuta za nevrátenie zapožičanej antény po ukončení zmluvy

100 €

Výjazd ku klientovi (potrebné pripočítať ku každej službe, kde je nutný výjazd – počíta sa jedna cesta od sídla spoločnosti)

0,50 € / km

Demontovanie antény po ukončení zmluvy

20 €

Servisné práce u zákazníka mimo zoznamu prác v cenníku

20 € / hod.

Ceny sú uvádzané vrátane DPH.
Cenník je platný od 1. 6. 2022.

VYBERTE SI SVOJ INTERNETOVÝ BALÍČEK A SURFUJTE NEOBMEDZENE!

POŠLITE NÁM SVOJ KONTAKT

A MY SA VÁM OZVEME