CENNÍK

našich služieb

INTERNET

Základná inštalácia nového pripojenia (cena je závislá od vybraného balíku, lokality a použitého materiálu)

od 40

Aktivácia nového balíka (alebo prechod zo starého balíčka na nový)

20

Inštalácia klientovho WiFi zariadenia alebo opätovná konfigurácia nášho WiFi zariadenia (v prípade resetovania klientom)

10

Premiestnenie pripojenia / antény na novú adresu (cena zahŕňa demontáž komponentov na pôvodnej adrese a montáž na novej adrese)

10 € / + výjazd

Verejná IP adresa (od programu 16 € / mesačne a viac je poskytnutie verejnej IP adresy bezplatné – na požiadanie)

3 € / mesiac

Poplatok / pokuta za neplatenie podľa článku V.3 zmluvy

3x  mesačná platba

Znovu zapojenie služby po pozastavení z dôvodu neplatenia

5

Upomienka z dôvodu neplatenia

5 €

Zaslanie dokumentov klientovi poštou

5 €

Poskytnutie kópie zmluvy klientovi

10 €

Sankcia / pokuta za nevrátenie zapožičanej antény po ukončení zmluvy

100 €

Výjazd ku klientovi (potrebné pripočítať ku každej službe, kde je nutný výjazd – počíta sa jedna cesta od sídla spoločnosti)

0,80 € / km

Demontovanie antény po ukončení zmluvy na žiadosť klienta / fixná cena vrátane výjazdu

30 €

Servisné práce u zákazníka mimo zoznamu prác v cenníku

20 € / hod.

Ceny sú uvádzané vrátane DPH.
Cenník je platný od 1. 6. 2022.

VYBERTE SI SVOJ INTERNETOVÝ BALÍČEK A SURFUJTE NEOBMEDZENE!

POŠLITE NÁM SVOJ KONTAKT

A MY SA VÁM OZVEME